ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

W pi±tek 27 czerwca 2014 r. na uroczystym apelu zakończyli¶my rok szkolny 2013/2014. W  towarzystwie rodzin uczniów podziwiali¶my zaprezentowany program artystyczny.

Pani Iwona Wojciechowska - zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich nagrodziła za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu trójkę naszych uczniów: Michała Czanieckiego, Jana Marcinka i Piotra Bosego. Uczniowie kończ±cy edukację w naszej szkole otrzymali ¶wiadectwa z r±k s. Jolanty Wojtaszak - dyrektora naszej szkoły, a pozostali - od swoich wychowawców.

Za rok ciężkiej, ale owocnej pracy wszyscy otrzymali podziękowania i mog± już od tej pory odpoczywać na zasłużonych wakacjach, by nabrać sił na nowy rok szkolny.